Laboratuar Tasarımı

Laboratuar Tezgahı

Çeker Ocak

Steril Kabin

Genel Gereksinimler

 1. Genel

Tehlikeli materyallerin kullanımı ve muhafazasının oluşturduğu riskler nedeni ile laboratuarlar ve laboratuar dışı aktivitelerin gerçekleştirildiği alanların ayrılması büyük önem taşımaktadır.

 • Ofis alanları laboratuarlardan ayrı planlanmalıdır. Uzman ve teknisyen ofisleri laboratuarlara yakın olmalıdır.
 • Laboratuarlarda kayıt ve not almak için ıslak çalışma tezgahlarından farklı alanlar olmalıdır.
 • Laboratuar tezgah yerleri planlanırken, kimyasal muhafaza dolapları, çeker ocaklar, laminar akış kabinleri, biyogüvenlik kabinleri, buzdolapları ve derin dondurucular için gerekli alanlar göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Çeker ocak için havalandırma kanalları unutulmamalıdır.
 • Tavan yüksekliği en az 300 cm olmalıdır. Tavana asılı havalandırma kanalları olduğu takdirde bu yükseklik arttırılmalıdır.
 • Pencereler tezgahlardan 30 cm yükseklikte olmalıdır.
 • Koridor genişliği en az 150 cm olmalıdır.
 • Laboratuarda çalışacak her kişi için en azından ekipmanların yerleştirilmediği 150 cm laboratuar tezgahı sağlanmalıdır.
 • Cam malzemelerin yıkanması amacı ile merkezi yıkama alanlarının oluşturulması tercih edilmelidir. Cam malzemenin yıkanacağı lavaboların derinliği ve muslukların yüksekliği yeterli olmalıdır.
 • Laboratuar ısıtılmış hava yerine kalorifer sistemi ile ısıtılacak ise kalorifer peteklerinin tezgah altlarında kalmayacak şekilde yerleştirilmesi önemlidir.
 1. Laboratuar Tezgah Yüzeyleri

Zemin

 • Laboratuar zemininde kullanılan materyal kimyasal dayanımı yüksek olmalı ve mümkün olduğunca az parçadan oluşmalıdır. Zeminin duvarlar ile birleştiği kısımlar iç bükey olmalıdır.
 • Zemin materyali duvar üzerinde 100 cm yükseltilmelidir. Bu yükseklik kimyasal madde muhafaza edilen alanlarda 150 cm olmalıdır.
 • Zemin, zemin drenaj kanalarına eğimli olmamalıdır. Bu sayede dökülen tehlikeli sıvı kimyasalların drenaj kanalına ulaşması engellenir.

 

 

 

Duvarlar ve tavan

 • Duvarlar gözeneksiz olmalı ve ideal olarak “high gloss” boya ile boyanmalıdır.
 • Laboratuarlar ışığı yansıtacak açık renkler ile boyanmalıdır.
 • Lambalar ideal olarak tavan ile aynı sevide olmalı, asılı lambalardan ve laboratuar içinde asılı boru sistemlerinden (Havalandırma veya çeker ocak için) kaçınılmalıdır.

LaboratuarTezgahlar

 • Laboratuvar Tezgah yüzeyleri kimyasal maddeleri geçirmeyecek ve yüksek kimyasal dayanımına sahip materyalden imal edilmelidir.
 • Laboratuvar Tezgah yüzeyleri mümkün olduğunca az parçadan oluşmalıdır. Fayans gibi materyaller tezgah yüzeylerinde tercih edilmemelidir.
 • Islak çalışma tezgahlarında dökülen sıvının yere akmaması için tezgah yüzeylerinin kenarları hafifçe yükseltilmiş olmalıdır.
 • Laboratuar Tezgah derinliği 75-90 cm, yüksekliği 90 cm olmalıdır.
 • Laboratuar Tezgah altı mobilyaları su ve kimyasal dayanımı zayıf materyalden imal  edilmemelidir.
 • Tezgah altı dolapları ile zemin arasındaki yükseklik etkin bir temizlik için yeterli olmalıdır .
 • Tezgahların veya en azından tezgah altı dolaplarının taşınabilir nitelikte olması gerekli yerleşim esnekliği için önemlidir.

Lavabolar

 • Laboratuarda çıkışa yakın el yıkama amaçlı lavabolar olmalıdır. Mikrobiyoloji ve benzeri çalışmaların gerçekleştirildiği laboratuarlarda musluklar tercihen elle açınıp-kapanmamalıdır.

Kapılar

 • Laboratuarlarda acil çıkış kapısı bulunmalıdır.
 • Laboratuar kapılarının genişliği 100 cm’ nin üzerinde olmalıdır ve kendiliğinden kapanır özellikte olmalıdır.
 • Laboratuar kapılarında çarpışmalara engel olmak için cam pencere olmalıdır.
 • Laboratuar kapıları dışarıya doğru açılmalıdır.
 • Laboratuar kapısı ve acil çıkış kapısının yakınında giriş-çıkışa engel olacak ekipman ve laboratuar tezgahı olmamalıdır.
 • Kapıya yakın bir alanda elbise askıları için yer ayrılmalıdır.
 1. Güvenlik
 • Ulaşılabilir koridorlarda güvenlik istasyonları oluşturulmalıdır. Bu istasyonlarda yangın söndürücü, acil duşu, göz duşu ve kimyasal-biyolojik materyal dökülmelerinde kullanılacak kitler bulunmalıdır.
 • Kimyasal-biyolojik madde maruziyetine karşı acil duşlar ve göz duşları laboratuarın herhangi bir noktasından 10 saniye içinde ulaşılabilir uzaklıkta olmalıdır.
 • Elektrik prizleri acil duşlarına, göz duşlarına ve lavabolara 50 cm’ den yakında olmamalıdır.
 • Duman ve yangın alarm sistemi olmalıdır.
 • Gaz tüpleri duvara zincir ile sabitlenmelidir.
 • Sıkıştırılmış gaz içeren tüpler ısı kaynaklarından uzakta olmalıdır.
 • Gaz tüplerinin kapalı alanlarda muhafazası durumunda bu alanlar havalandırılabilir olmalıdır. Birbiri ile uyumsuz gazlar içeren tüplerin bir arada bulundurulduğu kapalı alanlarda etkin havalandırma sistemi olmalıdır.
 • Çok toksik ve yanıcı gazları içeren tüplerin yakınında gaz detektörü olmalıdır.

Tehlikeli kimyasal muhafaza kabinleri

 • Laboratuarda alev alabilir kimyasal maddelerin muhafazası için özel tasarlanmış kabinler kullanılmalıdır.
 • Bu kabinler kapılardan uzakta olmalıdır.
 • Kabin materyali korozyona dayanıklı olmalıdır.
 • Kolay alev alabilir ve koroziv nitelikte kimyasalların muhafaza edildiği kabinler havalandırılmalıdır. Bu havalandırma çeker ocaklarda olduğu gibi boru vasıtası ile doğrudan dış ortama olmalıdır.

Tehlikeli atık muhafazası

 • Atıkların niteliğine uygun atık kaplarının kullanıldığı, doğal veya mekanik havalandırılan merkezi atık muhafaza alanları oluşturulmalıdır.

Çeker ocak

 • Laboratuarda kimyasal buharı, tozu ve gaz meydana getiren faaliyetler gerçekleştirilecek ise ilgili uluslararası standartlara uygun çeker ocaklar bulunmalıdır.
 • Çeker ocaklar laboratuarın yoğun kullanılan bölümlerinin dışında ve hava akımına engel olmaması için kolonlardan ve çıkıştan uzak alanlara yerleştirilmelidir.
 • Çeker ocak boruları gaz ve partikül birikmesine neden olacak cepler ve ölü alanlar içermemelidir. Borular korozyona ve kimyasal maddelere dayanıklı materyalden imal edilmiş olmalıdır.
 • Çeker ocaklar varsa HVAC sisteminin hava akış yollarından uzakta olmalıdır.
 • Biyogüvenlik kabinleri ve laminar akış kabinleri , Steril kabin
 • Mikrobiyoloji, moleküler biyoloji vb laboratuarlarda personel güvenliği için biyogüvenlik kabinleri ve çalışılan materyali kontaminasyondan korumak için biyogüvenlik veya laminar akış ( steril kabin ) kabinleri olmalıdır.
 • Bu kabinler ilgili uluslararası standartlara uygun olmalıdır.
  ·Bu kabinler laboratuarın yoğun kullanılan bölümlerinin dışında ve hava akımına engel olmaması için kolonlardan ve çıkıştan uzak alanlara yerleştirilmelidir.
 1. Havalandırma
 • İklimlendirme siteminin tasarlanmasında laboratuarda ısı oluşturacak faaliyetler ve cihazlar göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Mümkün olduğunca temiz alanlar ve kontamine alanlar arasında basınç farkı oluşturulmalıdır.
 • Laboratuarların havalandırma sistemi ve laboratuar dışı alanlardan ayrı tasarlanmalıdır. Biyogüvenlik 2 düzey laboratuarları ve toksik kimyasalların kullanıldığı laboratuarlardan emilen hava tekrar kullanılmamalıdır. Biyogüvenlik 2 düzey laboratuarlarından emilen hava HEPA filtreden süzüldükten sonra tekrar kullanılabilir.

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir